Antalya

tr

region Antalya

Country Turkey

Population 758.603

Latitude: 36.908100. Longitude: 30.695601